Máster en gestión integrada y normas de certificación (60 créditos ECTS)

rendered concept of a PDCA Lifecycle (Plan Do Check Act)El Màster en gestió integrada i normes de certificació de BTC Centre d’Estudis Superiors, títol propi de la Universitat de Vic, aporta coneixements teòrics i pràctics sobre les principals estratègies i instruments per gestionar els diferents àmbits de les organitzacions: qualitat, prevenció de riscos laborals, medi ambient i energia.

Aquesta formació ofereix dos possibles itineraris: un de caire general, adreçat a tot tipus d’organitzacions, i un altre centrat en la indústria alimentària.

El curs s’imparteix a distància a través d’internet (e-learning). L’alumne accedeix al curs mitjançant un campus virtual, on disposa de tots els materials i recursos necessaris.

Les noves tecnologies permeten una modalitat d’aprenentatge flexible, l’accés a recursos en diferents formats  i un alt grau d’interactivitat entre alumnes.

Més informació: BTC Centre d’Estudis Superiors.