Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball

Sota el títol “Treballs saludables: alerta davant de substàncies perilloses” l’Agència Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball (EU-OSHA) prevé enfront de la presència de substàncies perilloses en els llocs de treball mitjançant una campanya de sensibilització de dues anys el propòsit és informar a empresaris i treballadors sobre els riscos que pot suposar l’exposició a substàncies químiques de naturalesa diversa.

Les raons que motiven un esforç divulgatiu d’aquestes característiques es fonamenten en el fet que l’exposició a substàncies perilloses ocasiona danys a la salut de diferent naturalesa i gravetat, la incidència podria reduir significativament amb una adequada prevenció en les empreses. A això s’afegeix que la tendència en els últims anys assenyala un preocupant increment en la presència d’aquestes substàncies en els llocs de treball, el que també avala la necessitat de reforçar la cultura preventiva enfront d’aquestes substàncies perquè els empresaris gestionin eficaçment la prevenció del risc en les seves empreses i els treballadors tinguin informació sobre les mesures necessàries per realitzar-la en condicions segures.
SABIES QUÈ?

Són moltes i diverses les empreses en què es treballa en presència de substàncies perilloses. A Espanya, el 21% dels treballadors manifesta manipular productes o substàncies químiques que poden ser tòxiques per a la salut, segons es desprèn de les dades facilitades per l’Enquesta Nacional de Condicions de Treball, 2015. 6a EWCS – Espanya. Els sectors en els quals, en major mesura, es manipulen productes o substàncies químiques són Construcció (42%), Agricultura (38%), Salut (35%) i Indústria (29%). No obstant això, el nombre de treballadors exposats a substàncies perilloses s’estima més gran, ja que són moltes les activitats en què hi ha treballadors que no adverteixen la presència de substàncies que puguin comprometre la seva seguretat i salut. Per exemple, els treballs en què hi ha emissions d’escapament de motors dièsel o els que es realitzen en pous, cisternes i altres llocs confinats, els treballs en ambients amb pols (fins i tot pols de fusta i de farina), o els que impliquen la utilització de productes de neteja, pintures i cosmètics, són una mostra que les substàncies perilloses poden estar presents en els productes més comuns i, per tant, l’espectre de treballadors exposats és ampli i heterogeni.
PER QUÈ LA CAMPANYA “TREBALLS SALUDABLES: ALERTA DAVANT DE SUBSTÀNCIES PERILLOSES”?

Davant d’aquest problema hi ha una legislació que regula les mesures que han d’adoptar els empresaris per garantir la seguretat i salut dels treballadors. Així mateix, a la llum de la informació epidemiològica disponible sobre el càncer laboral la Unió Europea està duent a terme un important procés d’actualització de la normativa sobre agents químics i cancerígens. No obstant això, la legislació és profusa i en ocasions pot resultar difícil d’interpretar; aquesta campanya presenta un recull d’eines i documentació que facilita als empresaris el compliment de les seves obligacions. Cal reforçar la informació i posar a disposició d’aquests els mecanismes que facilitin la comprensió del marc regulador per facilitar el compliment de les seves obligacions legals.

Per aquesta raó, en el marc de la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball se succeiran més de 40 esdeveniments a 25 ciutats espanyoles destinades a promoure que els empresaris prenguin les mesures de seguretat i salut necessàries per prevenir l’exposició dels treballadors a substàncies perilloses, prioritzant el principi de substitució d’aquestes substàncies i que els treballadors coneguin els riscos derivats de les mateixes en el lloc de treball.

L’extens programa d’activitats d’aquesta setmana de sensibilització, dedicada a les substàncies perilloses en el treball, ha estat elaborat amb la participació de la Xarxa Espanyola de Seguretat i Salut en el Treball, en col·laboració amb l’EU-OSHA i l’Institut Nacional d’ seguretat i Salut en el Treball, OA, MP per conscienciar a empresaris i treballadors sobre la importància de prevenir l’exposició a substàncies perilloses i mostrar bones pràctiques en empreses.

El llistat d’activitats per comunitat autònoma figura en aquest link: Actividades Semana Europ

A més, nombroses activitats que se succeiran durant aquest període estaran dirigides a estudiants amb l’objectiu d’anticipar els futurs treballadors i empresaris seves obligacions i drets en matèria de prevenció de riscos laborals enfront de substàncies perilloses.

PARTICIPA A LA SETMANA EUROPEA

Els convidem a sumar-se a la Setmana Europea per a la Seguretat i la Salut en el Treball participant en ella i difonent a través de les seves xarxes socials aquest programa d’activitats. La seva col·laboració també alertarà enfront de les substàncies perilloses en el treball.
Oferim la possibilitat de seguir la Setmana Europea en xarxes socials (Facebook, Twitter, LinkedIn, YouTube) i de difondre i compartir informació sobre aquesta fent ús del hashtag #EUhealthyworkplaces.
Per a més informació o concertar entrevista, contactar amb:

Sra. Sra. Miriam Molero ATTENTIVE
Comunicació i Esdeveniments
Correu electrònic: miriam@attentive.es
Tlfn: 674.31.25.89