Nova normativa per a l’elaboració del pa i baixada de l’IVA

El 26 d’abril passat de 2019, el Govern aprbó el Reial Decret pel qual amplia la definició del pa comú, que suporta un IVA reduït del 4%, incorporant pans nutricionalment més complets, com el de cereals o farina integral, que fins ara tributaven al 10%.