2014: aumentan los accidentes laborales tras 20 años de la Ley 31/1995

Riscos LaboralsEl proper mes de novembre es compliran 20 anys de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, Llei 31/1995. Tenint en compte que el seu objectiu és promoure la seguretat i la salut dels treballadors, ¿podem dir que el seu propòsit s’ha anat complint al llarg d’aquests anys? Per contestar aquesta pregunta només cal mirar les estadístiques de l’accidentalitat laboral dels últims anys.

Des de l’any 2000 i fins l’any 2007, el nombre d’accidents amb baixa laboral va anar variant. Hi va haver anys en què va augmentar i altres en què va disminir. A partir del 2007 es va produir un punt d’inflexió. Des d’aquest any i fins a l’any 2013 els accidents de treball amb baixa van descendir progressivament, però l’any 2014 es va tornar a produir un increment. ¿A què es deu aquest increment?

Des dels sindicats s’apunta a dues causes principals. D’una banda a la reforma laboral: l’augment de la possibilitat de perdre la feina, (faltar nou dies a la feina de manera intermitent durant dos mesos tot i tenir baixa mèdica justificada és causa d’acomiadament objectiu), fa que els treballadors no acceptin una baixa laboral i vagin a treballar sense haver-se recuperat. I d’altra banda, la crisi econòmica ha fet que moltes empreses deixin d’invertir en la prevenció de riscos laborals. Els sindicats afirmen que els treballadors estan veient minvades les seves condicions de treball, no només en factors com el salari o la sobrecàrrega de treball, sinó que també en la protecció de la seva seguretat i salut.

Els que treballem com a tècnics en prevenció de riscos laborals, trobem múltiples impediments que ens impedeixen fer la nostra feina ben feta. En ocasions per falta d’implicació per part dels treballadors i en altres, per falta d’implicació de l’empresari. El que sí està clar, però, és que encara queda un llarg camí per recórrer i que, si totes les parts implicades, Govern, empreses i treballadors no hi posen de la seva part i es comprometen al 100% amb la prevenció de riscos laborals, haurem de seguir lamentant accidents en el món laboral. Molts dels quals es podrien haver evitat sense haver de realitzar cap inversió econòmica, simplement utilitzant el sentit comú a l’hora de treballar.

Lídia Fernández
Técnica en Prevención de Riesgos Laborales
(Universitat de Vic – BTC Centro de Estudios Superiores).
E-mail: lidiaf@btconsulting.org