Anàlisi Global: Com millorar el compliment de la normativa en matèria de salut i seguretat en el treball

Com podem garantir que el suport que s’ofereix per a la seguretat i la salut en el treball (SST) segueix sent rellevant i eficaç a mesura que evoluciona l’estructura i l’organització de la feina en els llocs de treball de la UE?

En l’última dècada, s’han registrat notables canvis en l’estructura, l’organització i el control de la feina a la UE, en particular arran de la pandèmia actual. En el nou estudi de l‘EU-OSHA, s’analitza com facilitar el compliment de les normes de seguretat i salut en el treball (SST) i promoure millors pràctiques en aquest context.

L’exhaustiva revisió de la bibliografia actual se centra en diferents tipus de suport, inclosos els enfocaments de la cadena de subministrament, la informació social i els incentius empresarials per a la SST, així com en estratègies i pràctiques innovadores adoptades pels reguladors de la SST. Les principals conclusions i les seves implicacions per a les polítiques futures i estudis posteriors es presenten en un informe final i un resum executiu, amb una anàlisi detallada en una revisió bibliogràfica a part.

Podeu descarregar un resum de l’informe aquí.