Per què és important la innocuïtat alimentària?

Tots els anys moren unes 420.000 persones per menjar aliments contaminats i el 40% d’aquests són menors de 5 anys

El dia 7 de juny s’ha celebrat el Dia Mundial de la Innocuïtat Alimentària, i creiem que és bon moment per parlar una sobre els fonaments del que és una necessitat i un dret bàsic de totes les persones: l’accés a aliments innocus i nutritius en quantitat suficienta per mantenir la vida i fomentar la bona salut.

I és que les malalties transmeses pels aliments solen ser de naturalesa infecciosa o tòxica. I, sovint estan causades per bacteris, virus, paràsits o substàncies químiques que entren en l’organisme a través d’aliments o aigua contaminats i que són invisibles a simple vista.

Per això cal fer un seguiment de la qualitat dels aliments en cada etapa de la cadena alimentària: des de la producció fins a la collita, en el processament, l’emmagatzematge, la distribució; fins al final de la cadena, en la preparació i el consum. Segons Nacions Unides (UN, en les seves sigles en anglès) s’estima que cada any hi ha uns 600 milions de casos de malalties transmeses per aliments. Això signigica que els aliments no innocus són una amenaça per a la salut humana però, evidentment també repercuteix en les economies. Segons Nacions Unides, aquestes infeccions afecten desproporcionadament a les persones vulnerables i marginades, especialment a les dones i els nens, i a les poblacions subjectes als conflictes i la migració. En conseqüència, es calcula que cada any moren al món 420.000 persones per menjar aliments contaminats. Així mateix, els nens menors de 5 anys representen un 40% de la càrrega de morbiditat per malalties de transmissió alimentària, amb 125.000 morts a l’any.

El Dia Mundial de la Innocuïtat dels Aliments, que celebrem el 7 de juny, té com a objectiu crear consciència i inspirar accions per ajudar a prevenir, detectar i gestionar els riscos transmesos pels aliments. D’aquesta manera, es contribueix a la seguretat alimentària, la salut humana, la prosperitat econòmica, l’agricultura, l’accés als mercats, el turisme i el desenvolupament sostenible. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) i l’Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació (FAO) són les entitats de l’ONU encarregades de coordinar la celebració del Dia en col·laboració amb els Estats membres i altres organitzacions pertinents. Aquest dia internacional serveix perquè s’incrementin els esforços destinats a garantir que els aliments que mengem són innocus, incorporar la innocuïtat alimentària a l’agenda pública i reduir la càrrega que representen les malalties transmeses pels aliments a nivell mundial.

“La innocuïtat dels aliments és un assumpte de tots” és el lema de la campanya d’UN aquest 2021.

Aquesta Capana té com a objectiu promoure una major consciència en tot el món sobre la innocuïtat dels aliments i és una crida a prendre mesures a tots els agents implicats: els països, els encarregats de la presa de decisions, el sector privat, la societat civil , les organitzacions de les Nacions Unides i el públic en general.

La forma en la qual els aliments es produeixen, emmagatzemen, manipulen i consumeixen, afecta la seva innocuïtat. Complir amb les normes alimentàries mundials, establir regulacions de control d’aliments eficaços que incloguin preparació i resposta davant d’emergències, proporcionar accés a aigua potable, aplicar bones pràctiques agrícoles (terrestres, aquàtiques, ramaderes i hortícoles), fomentar l’ús de sistemes de gestió de la innocuïtat alimentària per part dels operadors de les empreses alimentàries i educar el consumidor en l’elecció d’aliments sans, són algunes de les formes en les que els governs, les organitzacions internacionals, els científics, el sector privat i la societat civil treballen per garantir la innocuïtat dels aliments.

La innocuïtat alimentària és una responsabilitat compartida entre governs, productors i consumidors. Tots exercim un paper en la cadena per garantir que els aliments que consumim siguin innocus i no siguin perjudicials per a la nostra salut.

#InocuidadAlimentaria