BTCCES – Sistema APPCC
(+34) 93 881 46 36 - info@btcces.com - Chat
ACCÉS FORMACIÓ:
ACCÉS EMPRESES:

Sistema APPCC

El Sistema APPCC (Anàlisi de Perills i Punts de Control Crític) és una metodologia de treball la qual permet analitzar els perills que poden tenir lloc durant l’elaboració dels productes alimentaris.

Avantatges de la seva aplicació

Els avantatges d’aplicar el sistema APPCC són:

  • La identificació i control dels perills potencials (físics, químics i microbiològics) en les diferents fases d’elaboració dels productes.
  • L’establiment de mesures de prevenció abans que de correcció: això implica un estalvi econòmic i de temps així com avançar-se als perills.
  • La millora del coneixement de les empreses.
  • Permet obrir-se a nous mercats i clients tot complint amb la normativa.
  • Fomenta la implicació dels treballadors assignant-los responsabilitats i tasques concretes.
  • Detecta les necessitats formatives dels treballadors i en general de l’empresa.
  • Millora la comunicació entre departaments.

La normativa legal

El Reglament 852/2004  relatiu a la higiene dels productes alimentaris és el document legal que obliga a totes les empreses del sector alimentari a garantir la higiene dels aliments mitjançant una metodologia basada en el Sistema APPCC.

Assessorament de BTC-CES

BTC-CES disposa de tècnics qualificats i experiència en més de 15 sectors de l’empresa alimentària. La metodologia de treball consisteix en desplaçar-se a cada empresa per fer un millor seguiment i assessorament i poder adaptar la documentació a cada tipologia. Entenent que les necessitats de cada empresa són molt diferents, BTC-CES s’adapta a diferents models d’assessorament segons els recursos de cada una.

Tornar a dalt

Centre de preferències de privadesa

Tanqueu el vostre compte?

Es tancarà el compte i totes les dades seran esborrades permanentment i no es podran recuperar. N'esteu segur?