Cuidar la salut mentre es treballa en el camp: reduir el risc de trastorns musculoesquelètics entre els treballadors de el sector agrícola

L’agricultura és un dels sectors en què es registren índexs més elevats de trastorns musculoesquelètics (TME), ja que tradicionalment implica el moviment de càrregues pesades, la realització de moviments repetitius i el manteniment de postures estàtiques. Un nou document de consulta examina l’exemple de la regió italiana de les Marques per tal d’analitzar de quina manera la mecanització pot reduir els factors de risc de TME.

El document sobre els TME, així com un segon document centrat en l’avaluació de riscos de trastorns musculoesquelètics en les extremitats superiors en l’agricultura que es publicarà aquest mateix any,  es van elaborar en el marc d’un acord de recerca entre l’EU-OSHA i INAIL, l’Institut Nacional Italià d’Assegurances d’Accidents Laborals.

Per a més informació: