Els envasos del menjar ràpid poden suposar un risc per a la salut

Una investigació nord-americana (veure aquí) publicada a la revista científica Environmental Science & Techbology, ha demostrat que alguns dels envasos i embolcalls de cartró i paper que utilitzen les cadenes de menjar ràpid, representen un risc per a la salut. La causa principal és la probable presència de perfluorocarbons (PFCs) o perfluoroalcans. Segons les dades publicades, un 40% dels envasos analitzats contenien fluor, un indicador probable de la presència d’aquests compostos químics.

Tot i que ja fa diversos anys que se sap que certes substàncies, com els compostos perfluorats, poden provocar càncer o immunotoxicitat (resistència disminuïda a les infeccions), a dia d’avui moltes cadenes nord-americanes segueixen utilitzant envasos que els contenen. Ara, un nou estudi desenvolupat per un grup d’investigadors de diverses universitats, instituts i organitzacions científiques dels Estats Units conclou que: els envasos del menjar ràpid de les cadenes de restaurants de fast food poden suposar un risc per a la salut.

Aquest compost químic forma part d’una fórmula química que s’aplica a les caixes de les hamburgueses, de les patates fregides o de les pizzes, així com en les bosses per portar el menjar, per la seva capacitat de repel·lir el greix. Segons l’anàlisi realitzada, s’han detectat nivells significatius de compostos perfluorats (PFCs), contaminants persistents en el medi ambient. Això vol dir que poden durar molts anys, sent molt difícils d’eliminar, el que provoca que puguin passar a través dels diferents estadis de la cadena alimentària. 

Per a l’elaboració d’aquest estudi, els experts van recollir mostres d’embolcalls i envasos de 27 cadenes de menjar ràpid, a més d’altres restaurants locals d’aquest tipus de menjar, procedents de cinc regions d’Estats Units. De les 327 mostres recollides entre l’any 2014 i 2015, un 40% va donar positiu pel seu contingut en fluor. És clar, que el fluor no s’associa directament amb la presència dels PFCs, però un expert de l’Agència de Protecció Ambiental va dur a terme noves proves en un nombre menor de mostres detectant que la gran majoria d’envasos contenien els compostos indicats. També es van trobar rastres d’àcid perfluorooctanoico (PFOA), utilitzat en la fabricació de tefló.

El problema d’aquestes substàncies és que poden formar part dels aliments a través d’un procés de lixiviació, és a dir, els aliments actuen com a dissolvents amb alguns elements químics integrats en els envasos (com per exemple amb els PFCs), provocant la integració en el producte de consum. A això cal afegir que la temperatura i el temps que el producte alimentari passa a l’envàs augmenten la quantitat d’aquests compostos químics que migren als aliments.

La FDA va prohibir l’ús de PFOA en els materials que entren en contacte amb els aliments, posteriorment aquesta agència va aprovar 20 compostos que en teoria són innocus i que es poden utilitzar en els envasos alimentaris, siguin de paper o cartró. No obstant això, els experts apunten que aquests nous compostos, no han estat degudament estudiats i provats per determinar que són segurs per a la salut humana. A més a més, cal afegir que, segons les lleis del secret comercial, en alguns casos les dades que es faciliten a les agències reguladores són molt limitades, no revelant quines substàncies s’han emprat realment, això no té ni cap ni peus.

L’estudi va detectar que el 46% dels embolcalls de paper i el 20% dels envasos de cartró contenien fluor, d’altra banda i desgranant una mica més, el 56% dels envasos i embolcalls de postres o pa, i el 38% del paper que envolta entrepans i hamburgueses contenien fluor, però no es va detectar en els gots de plàstic que s’utilitzen per a les begudes. No es lliuren les caixes de pizza o les utilitzades per a les crispetes de blat de moro, que contenen SPDC, un tipus de producte químic perforat del qual se sap que té conseqüències per a la salut, augmenta el risc de càncer, incrementa el colesterol, provoca problemes de fertilitat, etc.

La veritat és que aquests compostos químics són difícils d’evitar, ja que són presents en molts dels productes de la nostra vida quotidiana. Sembla ser que pràcticament totes les cadenes de menjar ràpid utilitzen envasos i embolcalls que contenen aquests compostos, a contninuación podeu veure una taula amb totes les cadenes analitzades i el percentatge d’envasos que van donar positiu per la presència de fluor, sent un indicador probable de la presència de perfluorocarbons (PFCs) o perfluoroalcans.

tabla_comida_rapida

Font d’informació: GastronomiayCIA