Alta participació en el I Simposi de Seguretat i Salut celebrat a BTC-CES

El dijous 11 de juliol s’ha celebrat a Vic la primera edició del Simposi de Seguretat i Salut Laboral organitzat conjuntament per la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya i BTC Centre d’Estudis Superiors. El simposi ha reunit professionals i representants de diferents entitats implicades en la prevenció de riscos laborals, amb l’objectiu de dialogar a l’entorn dels principals reptes i oportunitats que presenta actualment aquest sector.

L’acte ha comptat amb l’assistència d’unes 120 persones, provinents d’empreses, mútues laborals, serveis de prevenció, administracions públiques, centres de formació i altres àmbits relacionats amb la seguretat i la salut en el treball.

El simposi s’ha iniciat amb una ronda de conferències on diferents experts han exposat temes d’especial rellevància a l’entorn de la prevenció. Els ponents han estat Xavier Guardino, del Instituto Nacional de Seguridad, Salud y Bienestar en el Trabajo, Ramon Pujol, de la Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya, Josep Iglesias, d’ASEPEYO, Alexandra Rodríguez, de Mútua Intercomarcal, Héctor Armesto, de MC Mutual, i Raquel Sellarès, d’EGARSAT. Entre d’altres, s’han abordat aspectes relacionats amb la legislació laboral, la conscienciació de treballadors i empresaris en matèria preventiva o les condicions d’una empresa saludable. Els ponents també han destacat la necessitat de desenvolupar una cultura preventiva que impliqui el conjunt de la societat i s’introdueixi ja des de l’àmbit educatiu.

Després del torn de conferències, els assistents s’han distribuït en diferents grups de treball per discutir en profunditat 7 a l’entorn de temàtiques específiques: la figura professional del tècnic de prevenció, la coordinació d’activitats empresarials, la formació dels treballadors, el model de gestió de la prevenció, el valor de la prevenció de riscos a l’empresa, els autònoms i la prevenció, i l’empresa saludable. El debat en cadascun dels grups ha estat conduït per un expert en la temàtica tractada.

En la sessió final del simposi, els portaveus de cada grup han exposat al conjunt d’assistents les principals conclusions sorgides dels respectius debats. Aquestes conclusions també han estat lliurades a Elena Juanola, directora de l’Institut Català de Seguretat i Salut Laboral, que ha estat l’encarregada de cloure el simposi. En la seva intervenció, Juanola ha remarcat la importància de fomentar la col·laboració entre els diferents agents implicats en la promoció del benestar i la salut al món laboral.

El simposi s’ha celebrat a les instal·lacions de BTC Centre d’Estudis Superiors de la Plaça del Mil·lenari de Vic. Ha estat presentat per Sara Noguer, representant de BTC Centre d’Estudis Superiors, i moderat per Màrius Martí, president de l’Associació de Tècnics de Prevenció de Riscos Laborals.

 

52b8535d-cf5a-4115-82a1-de53b30f0a79.jpg 735bce42-e708-460b-a45c-b3262c18a235-1.jpg dbd1a6ff-121b-440a-8160-d0c0b0aca56a.jpg 368d6228-99a8-4c8d-819b-01272172fc8c.jpg 735bce42-e708-460b-a45c-b3262c18a235.jpg 5958687a-41b4-4224-b65a-b75e0214a3d4.jpg