Quin és el risc de propagació de bacteris durant el transport danimals?

L’EFSA ha començat a treballar en un nou estudi que analitza el risc de propagació de bacteris resistents als antimicrobians durant el transport d’animals.

L’estudi, sol·licitat per la Comissió de Medi Ambient, Salut Pública i Seguretat Alimentària (ENVI, per les sigles en anglès) del Parlament Europeu, se centrarà en el risc de propagació de bacteris zoonòtics resistents entre les aus de corral, els porcs i els bovins durant el transport a altres explotacions o als escorxadors.

Quan la resistència als antimicrobians (RAM) apareix als bacteris zoonòtics (bacteris que poden passar dels animals als éssers humans) també pot comprometre el tractament eficaç de les malalties infeccioses en els éssers humans.

Marta Hugas, directora científica de l’EFSA, va afirmar: “La resistència als antimicrobians és una amenaça urgent per a la salut pública, i l’assessorament basat en proves és fonamental per al desenvolupament de polítiques i d’una legislació que faci front a aquest desafiament” .

«Aquest nou mandat (centrat en les possibles implicacions per a la salut humana) il·lustra una vegada més la creixent convergència entre la salut animal i la humana i la necessitat que els assessors i els responsables polítics adoptin un enfocament «una sola salut».

A més d’investigar els factors que poden provocar la propagació dels bacteris resistents als antimicrobians a través del transport, l’EFSA també revisarà les mesures preventives i les opcions de control, i identificarà les necessitats de dades que donen suport a una anàlisi de la qüestió en més profunditat. S’espera que el dictamen científic final estigui acabat per al setembre del 2022.

Font d’informació: EFSA