L’empresa saludable i beneficis per als treballadors

L’ús del concepte d’empresa saludable va en augment des de fa uns anys però sabem què significa?

Generar un ambient saludable a l’empresa és una necessitat que va de la mà de l’ètica empresarial i que repercuteix en el benestar físic i mental dels treballadors. Uns treballadors que es sentiran més motivats i que contribueixen a un millor funcionament i imatge de l’empresa.

Segons el Ministeri de Treball i Economia Social, una empresa saludable té dos pilars fonamentals:

 • Gestionar la salut dels treballadors des d’un enfocament integral i integrat.
 • Considerar la salut a totes les polítiques de l’empresa.

El Ministeri també indica que una empresa que vulgui ser reconeguda com a “saludable” haurà de complir amb la legislació vigent en prevenció de riscos laborals i, a partir d’aquí, establir intervencions més enllà de la legislació esmentada.

Dins el marc d’una empresa saludable trobem aspectes molt diversos que la Cambra de Comercialitat de Barcelona va classificar a la Guia de l’empresa saludable. Segons aquesta guia, al segle XXI, s’entén que una empresa saludable és aquella que va més enllà del compliment de les mesures de seguretat i prevenció establertes. És a dir, que una empresa saludable és aquella que permet que els seus treballadors conciliïn millor la vida laboral amb la familiar, promou horaris raonables, fomenta la salut dels treballadors, facilita un bon clima laboral, promou la cooperació i el treball en equip i anima els seus treballadors a participar en obres socials.

D’aquesta guia esmentada anteriorment, extraiem una llista de 10 motius per aplicar el model d’empresa saludable:

 • treballadors més sans, motives i satisfets
 • orgull de pertinència a l’empresa
 • afavorir la retenció del talent
 • millora el clima i lorganització de lempresa
 • ser una empresa atractiva per a altres professionals i captar nous talents
 • disminuir l’absentisme i la rotació de personal
 • diminuir els accidents, malalties professionals, els problemes i malalties relacionades amb el treball
 • reduir l’estrès i ajudar a conservar energia en sortir de la feina
 • millorar la imatge corporativa gràcies a una millor projecció de lempresa que fan els mateixos treballadors, clients i proveïdors.
 • ser un referent al sector i dins de la societat en general

El 2013, Espanya va posar en marxa el projecte “Empreses Saludables” inspirada en el treball realitzat per la Xarxa Europea de Promoció de la Salut en el Treball (ENWHP, sigles en angles) i com a resposta al propi interès de l’INSST a reconèixer el treball de les empreses al àmbit de la millora de la salut i el benestar dels seus treballadors, així com promoure la cultura de la salut, i l’intercanvi d’experiències empresarials. Partint d’aquest projecte, qualsevol empresa o organització, amb independència de la seva grandària, titularitat o sector, pot manifestar el seu compromís sol·licitar la seva adhesió a la Declaració de Luxemburg i, si ho desitja i compleix els criteris de qualitat elaborats per l’ENWHP, demanar el seu reconeixement com a bona pràctica en promoció de la salut a la feina.