La Salmonella i Campylobacter segueixen resistint els antibiòtics

L’últim informe publicat pel Centre Europeu per a la Prevenció i el Control de les Malalties (ECDC) i per l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA), alerta que la resistència als antibiòtics dels bacteris Salmonella i Campylobacter continua sent elevada.

El 2020, la zoonosi més notificada a la Unió Europea (UE) va ser la campilobacteriosi, així com la causa de malaltia d’origen alimentari notificada amb més freqüència. El bacteri Campylobacter en humans i aviram continua mostrant una resistència molt elevada a la ciprofloxacina, del grup d’antibiòtics fluoroquinolona, ​​que s’utilitza comunament per tractar alguns tipus d’infeccions bacterianes humanes.

Les autoritats alerten que s’ha observat una tendència creixent de resistència als antibiòtics del grup de les fluoroquinolones per a Campylobacter jejuni en humans i pollastres d’engreix. En el cas de la Salmonella Enteritidis, el tipus més comú de Salmonella en humans, s’han observat tendències creixents de resistència als antibiòtics del grup quinolones o fluoroquinolones. Als animals, la resistència de Campylobacter jejuni i Salmonella Enteritidis a aquests antibiòtics va ser generalment de moderada a alta.

Tot i així, de moment, es considera que la resistència combinada a dos antibiòtics de vital importància continua sent baixa per a E. coli, Salmonella i Campylobacter, tant en éssers humans com en animals destinats a la producció d’aliments.

La resistència al carbapenem continua sent molt poc freqüent a E. coli i Salmonella procedents d’animals productors d’aliments. Això és important, ja que els carbapenemes són una mena d’antibiòtics d’últim recurs i qualsevol troballa que mostri resistència a aquests antibiòtics en bacteris zoonòtics és preocupant.

L’EFSA alerta que, si bé les troballes i les tendències són coherents amb les dades notificades els anys anteriors, la pandèmia de COVID-19 va tenir un impacte en la quantitat de dades notificades, en particular pel que fa a salut pública.

Amb la finalitat de conèixer els nivells de resistència en humans, animals i productes alimentaris per país el 2019 i el 2020, s’ha elaborat una eina interactiva de visualització de dades.

Totes les dades sobre la resistència als antibiòtics de bacteris presents en els éssers humans, els aliments i l’aigua es publiquen a l’Atlas de vigilància de malalties infeccioses de l’ECDC (a l’apartat de les infeccions campilobacteriosi, salmonel·losi i shigelosi, respectivament).