T.Suprem: L’empresa també respon dels accidents de treballadors subcontractats a altres tasques

Segons una sentència del Tribunal Suprem, l’empresa també pot resultar responsable en cas d’accident d’un empleat subcontractat, fins i tot quan les tasques encomanades per la companyia auxiliar siguin diferents de la seva pròpia activitat. En aquesta sentència s’imposa la responsabilitat solidària sobre tres empreses que no van aplicar mesures de seguretat suficients per evitar l’incident que va causar la gran invalidesa d’un treballador.

El conflicte té el seu origen en un encàrrec que li va fer a una companyia per col·locar noves planxes a la coberta d’una fàbrica d’aliments. Aquesta va subcontractar els serveis d’una altra empresa per dur a terme la tasca encomanada. Els fets provats de la sentència recullen que un dels treballadors subcontractats no portava posat l’arnès en el moment en què va patir una caiguda des d’una gran altura que li va provocar una invalidesa severa. A més, la sentència subratlla que no es va dur a terme cap tipus de vigilància per part de l’empresa alimentària, així com tampoc es va donar instruccions als treballadors sobre la manera en què havien de fer la feina.

El Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de Castella i Lleó va absoldre a l’empresa d’alimentació al·legant que l’activitat principal que desenvolupava no coincidia amb la que realitzava l’empleat accidentat (que reparava cobertes). En la sentència, però, el Tribunal Suprem rebutja aquest argument i determina que tot i que les tasques encomanades a la companyia auxiliar del treballador accidentat no corresponguin a la seva pròpia activitat, “l’empresa principal pot resultar responsable del recàrrec de prestacions”.

Per això, les tres empreses són declarades responsables de l’accident i “han de respondre davant d’això de manera conjunta“, confirma l’alt tribunal. A més, la condemna per recàrrec de prestacions ha de ser solidària, ja que és “perfectament possible que una actuació negligent o incorrecta de l’empresari principal causi danys o perjudicis a l’empleat subcontractat, i fins i tot que la seva omissió sigui la causa determinant de l’accident laboral “, conclou.

L’alt tribunal, també recorda que la jurisprudència sosté que “el decisiu per determinar si l’empresa principal assumeix responsabilitat és que l’accident succeeixi per una infracció imputable a ella”. La clau rau, per tant, en si l’accident objecte del litigi passa dins de l’esfera de responsabilitat de la companyia en matèria de seguretat dels treballadors.

En aquest sentit, els magistrats apunten que, tot i que la tasca que estava desenvolupant l’empleat subcontractat era radicalment diferent a l’elaboració d’aliments, el que sí que és exigible és l’aplicació efectiva de les normes de seguretat i prevenció de riscos laborals . I, en aquest cas concret, no s’havia instaurat cap tipus de mesura preventiva per a l’execució de les tasques exigides, ja fos individual o col·lectiva.

 

Font d’informació: Cinco Días