2020: Aplicació del pla general europeu per a la gestió de crisis en l’àmbit de la seguretat dels aliments i els pinsos

Ara fa un any, el febrer de 2019, la Comissió Europea va publicar al DOUE L 50 la Decisió d’Execució (UE) 2019/300 de la Comissió,… Llegir més →