Com evitar la contaminació creuada a la cuina?

A la cuina, com en moltes altres activitats, tots els sentits estan posats en diverses activitats a la vegada. La recepta, els ingredients, el foc, les eines, l’aigua, la taula, el pis, l’horari: tot ha de funcionar com una màquina perfecta. En aquesta dinàmica un factor tan important com la neteja no ha de passar mai desapercebut. Pero pasa.

Si al manipular els aliments no es prenen les mesures higièniques apropiades, es corre el risc de contraure malalties comunament conegudes com ETAs, transmeses per aliments. El que produeix aquesta propagació de malalties és la contaminació creuada. Es tracta del traspàs de microbis patògens, durant una preparació, d’aliments contaminats (normalment cru) a netes i és una de les principals causes d’intoxicació alimentària.

2.jpg Els microbis patògens es poden trobar pràcticament a tot arreu, per la qual cosa no és estrany que es trobi freqüentment en aliments crus com a carn i verdures. Però això no hauria de representar un problema, tenint en compte que amb una adequada cocció les bactèries presents en els aliments desapareixen. El risc és produir una contaminació creuada a l’hora de dur a terme preparacions a la cuina.

L’emmagatzematge, la cocció, el rentat de les matèries primeres, la higiene d’utensilis i del personal durant la preparació són determinants. La contaminació alimentària es produeix quan els contaminants biològics (com bacteris, virus i fongs), físics (fragments de virulana, vidres, plàstics, cabells) o químics (restes de fertilitzants, plaguicides, desinfectants) passen d’uns aliments a altres.

Aquest particular traspàs de microbis pot donar-se de forma directa o indirecta. La primera ocorre quan un aliment contaminat entra en contacte directe amb un que no ho està. Típicament aquesta contaminació es dóna tant a l’hora de cuinar com a la nevera, d’aliments crus a menjars que es consumeixen sense una cocció prèvia com a formatges, salats i fiambres, entre uns altres, o preparacions ja llestes per a ser servides. Un exemple de com es pot produir la contaminació creuada en una nevera és mitjançant el degoteig de líquids procedents de carns crues sobre aliments llests per consumir. La sang crua en alguns casos conté bacteris que donen origen al Síndrome hemicràtic urèmic

Font d’informació: ACOFESAL