El sector pesquer recorre l’obligació de “fitxar” a bord

El sector pesquer ha presentat aquesta setmana un recurs d’alçada davant el Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, contra la Resolució de la Direcció general de Treball que els obliga a “fitxar” a bord dels vaixells.

El recurs ha estat presentat per la Federació Nacional de Confraries de Pescadors (FNCP), la Unió Nacional de Cooperatives del Mar d’Espanya (Unacomar) i la Confederació Espanyola de Pesca (Cepesca). Conjuntament, aquestes entitats han justificat en un comunicat la necessitat de fer aquest pas després de les “reiterades” peticions al Ministeri en aquest sentit. Entenent que el Reial Decret Llei 8/2019 sobre aquest assumpte exclou els pescadors a bord d’haver de fitxar, en base a les conclusions fetes per l’Advocacia General en el mateix preàmbul de la llei.

El recurs fa també referència a una sentència del Tribunal de Justícia de la UE sobre un litigi entre el sindicat CCOO i Deutsche Bank en relació amb la inexistència en aquesta última d’un sistema de registre de la jornada laboral diària realitzada pels seus treballadors. En la sentència, el tribunal aprofundeix en aquest assumpte i exclou també del seu marc jurídic el treball a bord d’un vaixell de pesca.

En el seu recurs, han demanat al Ministeri que es respecti el Conveni 180 de l’Organització Internacional del Treball (OIT) sobre les hores de treball a bord i la dotació dels vaixells, que exigeix als Estats consultar a les organitzacions d’armadors de vaixells de pesca i de pescadors si volen aplicar aquesta obligació.

Les organitzacions creuen que, si no han estat consultades, “no hi ha l’obligació”, perquè no s’ha determinat si el registre horari a bord d’un vaixell de pesca té un efecte útil o si, per contra, els pot afectar negativament.

Segons el recurs, l’omissió d’aquesta consulta prevista en l’esmentat conveni “esdevé nul·la de ple dret” l’exigència del registre en un vaixell de pesca. D’acord a les dades del sector, “cap” norma nacional, comunitària o internacional imposa aquesta exigència.