Moren 41 autònoms treballant en el que va d’any

Entre gener i agost de 2019 ja han estat 41 les víctimes mortals causades per accidents de treball entre el col·lectiu autònom. Durant el passat mes de juliol van ser 8 els treballadors per compte propi que van perdre la vida, segons dades oficials.

A més de les víctimes mortals, també s’ha vist incrementat el nombre d’accidents laborals soferts per treballadors autònoms. No obstant això, cal tenir en compte que fins aquest any no s’han pogut comptabilitzar de manera correcta aquests accidents, cosa que es produeix des de la inclusió en les estadístiques de sinistralitat, amb la universalització de la cotització d’accidents de treball i malaltia professional.

El nombre d’accidents laborals ha superat els 18.900, dels quals 1.291 s’han produït de camí o de tornada al lloc de treball. Sectors com la construcció, els serveis o la indústria segueixen sent els que lideren la llista d’accidents laborals.

Des de la Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) consideren necessari el desenvolupament d’accions directes de prevenció de riscos laborals i de protecció de salut per als autònoms. “Encara no hem aconseguit determinar amb el Ministeri d’Ocupació i els organismes encarregats d’aquesta competència el desenvolupament d’aquestes accions que ajudin a disminuir les xifres de sinistralitat”, han assenyalat des de l’organització en un comunicat.

Font d’informació: Prevention-world