Quins són els accidents laborals més comuns en la indústria càrnia?

Catalunya produeix anualment més de dos milions de tones de carn de totes les espècies: porcí, boví, oví, cabrum, equí, aus de corral i conill. El sector carni és un sector motor tant des del punt de vista territorial com econòmic i social. De fet, és el sector més important de l’agroindústria catalana que està creant un ecosistema de petites i mitjanes empreses, suporta un volum considerable de treballadors i presenta una accidentalitat elevada.

La indústria alimentària aglutina un conjunt d’activitats industrials dirigides al tractament, la transformació, la preparació, la conservació i l’envasament de productes alimentaris.

Segons dades referents a la sinistralitat laboral del període 2015-2020, les activitats econòmiques incloses a la “industria alimentaria” (corresponent al codi d’activitat econòmica 10) han presentat índex d’incidència d’accidents amb jornada de treball amb baixa superiors en les dades globals de Catalunya. En particular pel que fa a l’activitat del CCAE 101 “Sacrifici de bestiar i conservació de la carn i elaboració de productes carnis”:

  • Quant a les lesions, es tracta majoritàriament de dislocacions, esquinços i torçades, així com ferides i lesions superficials.
  • Quant a la part del cos lesionada, les extremitats superiors són les més afectades, seguides de les extremitats inferiors i l’esquena (incloent-hi la columna i les vèrtebres dorsals i lumbars).
  • En relació amb la forma de contacte, la principal són els sobreesforços físics, seguida amb una proporció similar per contactes amb agents materials tallants, punxants i per xocs o cops i, en menor mesura, per aixafaments sobre o contra objectes immòbils.
  • Finalment i quant a la desviació, es deu amb una proporció similar a moviments del cos amb o sense esforç físic, seguida a distància per la pèrdua (total o parcial) de control de màquines i la caiguda de persones a causa de relliscades o ensopegades .

El sector carni català és un gran potencial econòmic de Catalunya. Representa més del 31% del volum de negoci del sector agroalimentari i el 40% de l’ocupació (amb 34.000 llocs de treball directes). 2

 

1 Font: Registro de accidentes de trabajo. Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalidad de Cataluña.
2 Font: Promotora de Exportaciones Catalanas, SA (en adelante, Prodeca).