Son efectius els tractaments de desinfecció de l’aire i superfícies amb ozó?

Si bé és cert que l’ozó ha estat notificat en el marc del Reglament europeu en matèria de comercialització i ús de biocides per als tipus de producte 2 (TP2: desinfectants no destinats a l’aplicació directe a persones o animals, usats per a la desinfecció de superfícies, materials, equips, mobles, parets, terres i aire) i 4 (TP4: desinfectants usats per a la desinfecció d’equips, recipients, utensilis i superfícies que estan en contacte amb els aliments i pinsos), entre d’altres.

De moment, l’ozó està sent avaluat, però no està encara aprovat, per la qual cosa el Ministeri de Sanitat no disposa de cap document sota aquesta legislació de biocides que estableixi la seva eficàcia i la seguretat del seu ús.

Atès que aquesta substància ha estat notificada i defensada, entre d’altres finalitats, per a la desinfecció de l’aire i de les superfícies, es pot entendre que té activitat en aquest sentit, però es plantegen dubtes principalment sobre les dosis necessàries per garantir la seva eficàcia en front al coronavirus i els efectes sobre la salut que aquestes dosis poden implicar.

D’acord amb la normativa vigent, les empreses que prestin serveis a tercers d’aplicació d’ozó han d’estar inscrites al Registre d’establiments i serveis plaguicides (ROESP) com a Serveis biocides a tercers. Aquestes es poden consular aquí.

L’equip mèdic de BTC ens posem a la vostra disposició per tal d’ajudar-vos en el moment en què decidiu procedir a la sol·licitud. El nostre horari d’atenció és de dilluns a divendres de 09:00 h a 19:00 h. al telèfon 938.814.636. Per consultes mèdiques laborals ho poden fer de 09:00 h a 13:00 h (Dra. Sònia Saiz Especialista en Medicina del Treball, Due David Mañosa Especialista en Infermeria del Treball).

Font d’informació: Generalitat de Catalunya