Jornada sobre Control i Lluita contra el frau alimentari

En la darrera jornada formativa de l’Escola de Qualitat i Seguretat Alimentària hem tingut a dues ponents: La Rosalina Esteban, responsable de serveis veterinaris d’escorxadors d’Osona que ens ha parlat sobre control oficial sanitari i, seguidament, la Maria Peña, tècnica de la sub directora general d’inspecció i control agroalimentari de la direcció general d’alimentació, Qualitat i indústries agroalimentàries del departament d’agricultura, ramaderia, pesca i alimentació (DARP), ens ha parlat sobre Qualitat i lluita contra el frau alimentari.

En ambdós casos s’ha presentat el funcionament de cada departament des d’un punt de vista molt didàctic i s’han comentat aspectes pràctics del control oficial que ha permès comprendre molt bé el seguiment que es dur a terme en cada cas. Els participants han pogut fer preguntes i participar activament durant les dues sessions.

Aquí finalitzem l’escola de tardor, agraint a tots els participants i ponents. La valoració que es fa des del departament de seguretat alimentària és molt positiva donada la bona acollida que ha tingut.

 

dav

 

Què és el frau alimentari?

El frau alimentari és un terme general i ampli que es fa servir per a definir aquelles conductes o accions fetes de manera generalment intencionada i amb ànim de lucre en què determinats operadors fabriquen i/o comercialitzen aliments que no són autèntics, és a dir, que no responen a les legítimes expectatives dels consumidors o d’altres actors de la cadena agroalimentària (inclosos els operadors del sector agroalimentari). En relació amb les seves característiques, propietats, qualitat o quantitat, siguin aquestes les reglamentàries, les ofertes o les que responguin a usos comercials.

Aquests tipus de comportaments abasten la falsificació i l’adulteració d’aliments o ingredients alimentaris, les declaracions o presentacions falses, enganyoses, il·legibles o omeses en l’etiquetatge dels envasos o en la retolació dels embalatges, com també la presentació enganyosa dels esmentats envasos o embalatges. També inclou la defraudació en la quantitat (pes, volum o unitats) declarada o oferta.

Quina és la finalitat del control oficial contra el frau?

La finalitat principal del control oficial en matèria de lluita contra el frau en els productes alimentaris és la protecció dels interessos econòmics de tots els implicats en la cadena agroalimentària, en relació amb la conformitat i qualitat dels productes i assegurar la transparència i competència lleial de les transaccions comercials.

Cal que les empreses estiguin protegides contra els comportaments deslleials dels seus competidors que no respecten les obligacions reglamentàries creant d’aquesta manera un perjudici econòmic que falsegen les regles de la competència.

Cal que els consumidors estiguin protegits davant de comportaments deslleials creant un perjudici econòmic i/o moral que fins i tot pot afectar la seva salut.

Què pots fer si sospites d’un frau alimentari?
Operadors del sector agroalimentari:

Els operadors econòmics implicats en la cadena alimentària estan obligats a comunicar a la Subdirecció General de la Inspecció i Control Agroalimentari qualsevol forma de frau i falsificació o qualsevol altra pràctica similar (article 36.2 de la Llei de qualitat agroalimentària).

Persones consumidores:
En el cas que alguna persona consumidora vulgui denunciar un frau alimentari o una sospita pot adreçar-se a l’Agència Catalana del Consum.
Font d’informació: GenCat