Convocades 353 places d’ingrés en els cossos d’Inspecció

El Butlletí Oficial de l’Estat del dia 22, ha publicat les corresponents Resolucions per les quals es convoquen els processos selectius, pel sistema general d’accés lliure i de promoció interna, en els Cossos de la Inspecció de Treball i S.S que s’assenyalen:

Font d’informació: BOE