Excepcions temporals per l’etiquetatge dels aliments després de la reducció de matèries primeres d’Ucraïna

El passat dimarts 29 de març de 2022, el Consell de Ministres va aprovar un Real Decreto-ley 6/2022 pel qual les empreses podran reetiquetar els seus productes en cas que hagin variat la seva composició a causa del desproveïment de certes matèries primeres que s’ha donat per la guerra a Ucraïna.

Gràcies a aquesta norma, les empreses podran reetiquetar productes la composició dels quals s’hagi reformulat mentre la disponibilitat de determinats recursos estigui compromesa per raons d’aprovisionament.

Per això, els operadors podran utilitzar etiquetes o adhesius adhesius, impressió per raig de tinta o altres sistemes equivalents. A més, les companyies hauran d’anul·lar la declaració de l’ingredient que hagi estat substituït, tant a la denominació de venda com a la llista d’ingredients.

El Ministeri de Consum permetrà que operadors i minoristes puguin utilitzar instruments complementaris a la sobreimpressió de les etiquetes (com codis QR, pàgines web o cartells a l’establiment de venda) per transmetre quina informació s’ha modificat. Aquests mitjans complementaris en cap cas substituiran la informació obligatòria facilitada a l’etiquetatge.

El requisit obligatori és que recullin la informació actualitzada relativa als ingredients que reemplacin els utilitzats anteriorment. Així mateix, seguirà sent obligatori reportar a totes les etiquetes la presència d’al·lèrgens.

L’objectiu és evitar qualsevol informació o element gràfic que pugui induir a error les persones consumidores sobre la composició real del producte i que els canvis que es produeixin a les etiquetes siguin fàcilment visibles i llegibles.

Aquest reial decret ve després que el Ministeri de Consum ja anunciés el 17 de març passat, mesures excepcionals per facilitar el reetiquetatge dels productes afectats pel descens en les importacions d’oli de gira-sol.

Amb la previsió que aquesta circumstància podria afectar altres matèries primeres, el Govern ha reforçat la protecció i les garanties de seguretat alimentària de les persones consumidores.

Els canvis a l’etiquetatge han estat avalats per la Comissió Europea el 18 de març passat a través d’una comunicació als Estats membres, en aplicació del Reglament (UE) 1169/2011, sobre informació alimentària facilitada al consumidor.