Formació presencial i semipresencial en prevenció de riscos laborals i seguretat alimentària 2018

BTC impartirà l’any 2018 diferents cursos en els àmbits de seguretat alimentària i prevenció de riscos laborals.

LLISTAT DE CURSOS


Àrea d’higiene alimentària

Manipulador d’aliments

Modalitat: presencial
Durada
: 6 hores (2 presencials + 4 online)
Preu: 30€
Dates disponibles: 5 febrer / 24 maig / 28 novembre
Horari: 19:30-21:30
 Inscripció al curs


Gestió d’al·lèrgens i substàncies causants d’intol·leràncies alimentàries

Modalitat: presencial
Durada
: 3 hores
Preu: 35€
Dates disponibles: 7 febrer / 3 maig / 26 novembre
Horari: 18:30 – 21:30
 Inscripció al curs


Área de prevenció de riscos laborals

Primers auxilis

Modalitat: presencial
Durada
: 3 hores
Preu: 35€
Dates disponibles: 1 febrer / 29 maig / 7 novembre
Horari: 18:30 – 21:30
 Inscripció al curs


Prevenció de riscos específics: conducció de carretons elevadors

Modalitat: presencial
Durada
: 4 hores (2h teoria + 2h pràctiques)
Preu: 70€
Dates disponibles: 6 febrer / 30 maig / 8 novembre
Horari: 17:30 – 21:30
 Inscripció al curs


Prevenció de riscos específics: plataformes elevadores

Modalitat: presencial
Durada
: 4 hores (2h teoria + 2h pràctiques)
Preu: 70€
Dates disponibles: 8 febrer / 23 maig / 27 novembre
Horari: 17:30 – 21:30
 Inscripció al curs


Bàsic de prevenció del metall

Modalitat: semi-presencial
Durada
: 50 hores (30h online + 20h presencials)
Preu: 350€
Dates disponibles: 19, 20, 21 i 22 febrer / 7, 8, 9 i 10 maig / 19, 20, 21 i 22 novembre
Horari: 16:30 – 21:30
 Inscripció al curs


Bàsic de prevenció en la construcció

Modalitat: semi-presencial
Durada
: 60 hores (40h online + 20h presencials) + 6 hores especialitat/ofici
Preu: 350€
Dates disponibles: 12-15 febrer (17:30-20:30) / 19-21 febrer (17:30-20:30) / 5-6 març (17:30-20:00) / 7-9 i 28 maig (16:30-21:30) / 10 maig (15:30-21:30) / 12-14 novembre i 3 desembre (16:30-21:30) / 15 novembre (15:30-21:30)
Horari: 16:30 – 21:30
 Inscripció al curs