Entra en vigor el reglament europeu sobre Nous Aliments

Des del dia 1 de gener de 2018 ha entrat en vigor el reglament europeu sobre nous aliments, publicat el passat 11 de desembre de 2015. Eren molts els fabricants i botigues que esperaven la seva posada en marxa per poder impulsar i ampliar el radi d’acció dels seus negocis.

La Comissió Europea explica que el reglament aporta importants millores i canvis al procediment d’autorització dels aliments, inclou una definició ampliada del que es considera nous aliments d’acord amb la innovació i els avenços tecnològics que experimenta el sector alimentari, compta amb un sistema d’autorització centralitzat de nous aliments i aliments tradicionals de tercers països, una llista dels nous aliments autoritzats a la Unió Europea, i les oportunes disposicions de protecció de dades per als sol·licitants.

En aquesta reglamentació s’engloben aliments que provenen de plantes, animals, microorganismes, cultius cel·lulars, minerals, etc., al seu torn s’han definit categories específiques dels aliments, com insectes o suplements vitamínics, aliments resultants de processos i pràctiques de producció, de tecnologies d’avantguarda com els nanomaterials, les estructures moleculars modificades, etc., que no es van produir ni es van utilitzar abans de 1997, per la qual cosa poden considerar nous aliments.

Captura de pantalla 2018-01-08 a les 12.30.59El Comissari Europeu de Sanitat i Seguretat Alimentària ha acollit amb satisfacció la nova regulació, considerant que aquests canvis permetran que el procés d’autorització i introducció de nous aliments al mercat europeu sigui molt més simple i ràpid per als sol·licitants, a més, amb el reglament es podrà garantir la innocuïtat d’aquests nous productes. El reglament obre les portes a una varietat de productes que se sumaran als ja presents al mercat comunitari, ampliant l’oferta d’aliments tradicionals, innovadors, saludables i nutritius als consumidors.

Abans que s’autoritzi un nou aliment, s’haurà de demostrar científicament que és segur per a la salut pública, en aquest cas serà l’EFSA (Agència de Seguretat Alimentària de la Unió Europea) l’encarregada d’avaluar si un aliment és segur o no. És de suposar que com a la resta d’autoritzacions, els fabricants hauran d’aportar la documentació científica que l’EFSA s’encarregarà d’avaluar i en alguns casos realitzar les proves addicionals oportunes.

En la reglamentació s’estableixen les condicions d’ús, la designació que s’ha d’atribuir als productes, els requisits que s’han de complir en l’etiquetatge, etc. També s’estableix on no s’aplica la nova reglamentació, com en determinats additius alimentaris, aromatitzants, dissolvents d’extracció utilitzats en la producció d’aliments, o en els aliments modificats genèticament, entre d’altres. L’anunci s’ha fet a través de la pàgina web de la Comissió Europea, però podreu conèixer més detalls sobre la reglamentació a través d’aquest enllaç (Pdf).

Tota la informació detallada al web de la Comissió Europea.

Font informació: Gastronomiaycia

 

Novel Food: new regulation adding to the food variety present on the EU market enters into force

The new Regulation on Novel Food is applicable from 1 January 2018. The regulation brings significant improvements and changes to the novel food authorisation procedure. It includes an expanded definition for novel food to account for innovation and technology advances in the food sector, a centralised EU-wide authorisation system of novel foods and of traditional foods from third countries, a list of all authorised novel foods in the EU, and data protection provisions for the applicants. European Commissioner for Health and Food Safety Vytenis Andriukaitis welcomed the new regulation:  ”These changes will make the process of authorising and placing novel food on the European market  simpler, quicker and more applicant friendly, while fully ensuring food safety. We hope that this will add to the variety already present on the EU market of healthy, nutritious traditional and innovative foods.” Before being authorised all novel foods must be scientifically proven to be safe to public health. The authorisation then sets out the conditions for their use, their designation as food and labelling requirements. For more information on the new Novel Food Regulation see here. (For more information: Anca Paduraru – Tel.: +32 229 91269; Aikaterini Apostola – Tel.: +32 229 87624)