Com serà la desescalada a l’agroalimentació i la restauració

Ara que ja s’ha publicat el pla de desconfinamient del Govern Espanyol, ens disposem a informar de com es veurà afectat el sector de l’alimentació durant les properes setmanes; des dels mercats d’alimentació fins als bars i restaurants.

Durant la Fase 0, que va del 2 a l’11 de maig, es permet l’obertura de restaurants i cafeteries amb lliurament per emportar, però sense poder consumir en el mateix local.

A partir del dia 11 de maig i fins al 25 del mateix mes, ens trobarem a la Fase 1 (en el millor dels casos). Llavors podran començar a obrir els mercats a l’aire lliure, molts d’ells amb venda de productes alimentaris com fruites i hortalisses. La seva reobertura haurà de ser permesa per cada ajuntament i tindran una limitació inicial a el 25% dels llocs habituals o hi haurà d’haver un augment de la superfície per assegurar el manteniment de distància de seguretat entre els llocs i el públic.

Durant la Fase 1, la restauració podrà obrir les seves terrasses fins al 30% de les taules permeses en anys anteriors segons la llicència municipal i assegurant distàncies; podrien tenir major nombre de taules si l’ajuntament permet més espai, respectant la proporció taules / superfície d’aquest 30% i amb un increment proporcional d’espai per als vianants en el mateix tram de la via.

També en aquesta fase es procedirà a l’obertura d’activitats del sector agroalimentari i pesquer que mantenien restriccions, si bé no han estat especificades.

No serà fins a la Fase 2 (25 de maig-8 de juny, de ser possible) que s’ampliarà el nombre de llocs que poden operar en els mercats a l’aire lliure a 1/3 part dels habituals, o distància de separació similar amb augment de superfície.

Llavors també es permetrà el consum dins de cafeteries, restaurants i hostaleria, però només per ser servits a taula (no barra) i amb garantia de separació entre clients i taules, excepte discoteques i bars nocturns, i amb un aforament del 33% .

Fase 3 (8 juny- 22 de juny, si és factible): Els mercats ambulants podran incrementar la seva activitat fins al 50% dels llocs o augment de superfície que permeti una separació similar, a criteri dels ajuntaments, que han de garantir la distància de seguretat de dos metres entre les persones.

L’interior dels bars, restaurants i cafeteries ja podran acollir el 50% del seu aforament màxim i fins i tot es permetrà gent de peu (barra) amb una separació mínima de 1,5 metres entre els clients de la barra.

En terrasses, es limitarà a el 50% de les taules permeses en anys anteriors i cada ajuntament pot concedir més espai sempre respectant aquestes proporcions. Les discoteques i els bars nocturns tindran un aforament màxim de l’33%.

Finalment, i en el millor dels casos, arribarem a la nomenada nova normalitat (a partir de l’22 de juny), quan acabaran les restriccions socials i econòmiques, però es mantindrà la vigilància epidemiològica, la capacitat reforçada de el sistema sanitari i la autoprotecció de la ciutadania.