Primera conferència internacional FAO / OMS / UA sobre innocuïtat alimentària

El futur de la innocuïtat alimentària: Transformar els coneixements en acció per a la població, les economies i l’ambient.

Amb una estimació anual de 600 milions de casos de malalties transmeses per aliments, els aliments nocius són una amenaça per a la salut humana i les economies, afectant desproporcionadament a les poblacions vulnerables i marginades, especialment les dones i els nens, i les poblacions afectades per conflictes i migració.

Aquesta conferència conjunta reunirà Ministres de Salut, ministres d’Agricultura, destacats experts científics, organitzacions associades, així com representants de consumidors, productors i distribuïdors d’aliments per a:

  • Identificar accions i estratègies clau per abordar els desafiaments presents i futurs de la innocuïtat alimentària a nivell mundial.
  • Enfortir el compromís al més alt nivell polític per ampliar la innocuïtat alimentària a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible.

Els canvis actuals en el clima, en la producció alimentària mundial i en els sistemes de subministrament afecten els consumidors, la indústria i al propi planeta. Aquests canvis poden tenir un impacte en els sistemes d’innocuïtat alimentària i poden plantejar desafiaments de sostenibilitat i desenvolupament.

Aquest és un moment crucial que demana una urgent reflexió internacional sobre les accions necessàries per donar suport a la innocuïtat alimentària, i que començarà a Addis Abeba per continuar a Ginebra. Es discutiran les prioritats de manera que les estratègies i enfocaments per a la innocuïtat alimentària puguin alinear entre sectors i fronteres, incrementant els esforços per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible i donant suport al Decenni de les Nacions Unides sobre la Nutrició.

Primera Conferència Internacional FAO / OMS / UA sobre innocuïtat alimentària

 

Contacte:

food-quality@fao.org

foodsafety@who.int