Disminueixen els residus de medicaments veterinaris als aliments

La salut i el benestar dels animals són un component fonamental de la seguretat alimentària i quan parlem de producció d’aliments d’origen animal aquesta ha de començar a l’explotació ramadera. En protegir la salut i prevenir les malalties en els animals, es protegeix alhora la salut pública, la producció animal, les economies rurals i el medi ambient. Per això, és imprescindible l’ús responsable dels medicaments en veterinària ja que el seu ús podria deixar residus als aliments i no es pot permetre que el nivell dels mateixos afecti la salut dels consumidors.

En aquest context, i segons les últimes dades recollides del 2020, se celebra una bona notícia: els residus de medicaments veterinaris i altres substàncies que es troben als animals i als aliments d’origen animal segueixen disminuint a la Unió Europea.

Les dades de seguiment de l’EFSA per al 2020 cobreixen 620.758 mostres notificades pels Estats membres, Islàndia i Noruega. El percentatge de mostres que van excedir els nivells màxims legalment permesos va ser del 0,19%. Aquesta és la xifra més baixa dels darrers 11 anys, quan l’incompliment va oscil·lar entre el 0,25% i el 0,37%. El 2019, en canvi, la xifra va ser del 0,30%.

A més, el 2020 van augmentar les taxes de compliment per a agents antitiroïdals, esteroides i lactones d’àcid resorcílic en comparació del 2017, 2018 i 2019.

També s’han observat augments en el compliment d’antihelmíntics, compostos organoclorats, compostos organofosforats, colorants i altres substàncies, en comparació amb 2017, 2018 i 2019.

Es poden explorar els resultats amb més profunditat utilitzant la nova eina interactiva de visualització de dades de l’EFSA.

Totes les dades, que sumen al voltant de 13 milions de resultats, estan disponibles a la Knowledge Junction, el repositori obert i curat de l’EFSA, que es va crear per millorar la transparència, la reproductibilitat i la reutilització de les proves en les avaluacions de riscos per a la seguretat daliments i pinsos.