Guies i eines per a l’operador expert en seguretat alimentària

Per tal de poder oferir garanties de seguretat alimentària, és imprescindible tenir un elevat nivell de coneixements i un fort compromís de tots els participants en la cadena alimentària. Per això, gràcies a l’ACSA (Agència Catalana de Seguretat Alimentària), disposem de material de qualitat i adequat a les necessitats dels operadors per tal de recolzar-los i facilitar-los el compliment de les seves responsabilitats en seguretat alimentària. Aquestes eines són fonamentalment les següents:

  • Les guies de pràctiques correctes d’higiene (GPCH), que són un instrument valuós per ajudar els operadors en tots els nivells de la cadena alimentària per desenvolupar l’autocontrol i l’aplicació de bones pràctiques.
  • El mapa de perills, que constitueix una eina per millorar la comunicació, recopilar informació sobre els perills associats als aliments i ajudar les empreses a implantar els seus plans d’autocontrol basats en l’anàlisi de perills i punts de control crític (APPCC).
  • La base de dades de legislació alimentària, que constitueix un repertori ordenat, actualitzat i classificat de les disposicions normatives en matèria de seguretat alimentària aprovades i publicades en els diaris oficials, en especial el Diari Oficial de la Unió Europea, en què es publiquen la major part de les normes de seguretat alimentària que són d’aplicació a Catalunya.