Trobats més de 1.900 productes caducats i en mal estat en un supermercat de Barcelona

El passat 19 de març, la Guàrdia Urbana va detectar i retirar més de 1.900 productes no aptes per al consum, alguns d’ells caducats, en un supermercat del districte de l’Eixample, a Barcelona. Alguns productes tenien dates de consum preferent molt desfasades, i d’altres tenien els envasos deteriorats.

Segons informa la Guàrdia Urbana, es va inspeccionar el local després d’unes queixes veïnals per ocupació de la via pública d’uns cavallets publicitaris sense autorització.

Durant la investigació, els agents van trobar productes no aptes, dels quals alguns havien de ser consumits fins i tot abans de la fi del 2010, així com també van trobar a l’establiment deficiències administratives, de seguretat i d’higiene que podien posar en perill la salut pública, o l’incompliment de la normativa d’etiquetatge.

Els productes retirats estan conformats per 81 litres d’oli, 654 unitats de llaunes o pots de conserves, 180 unitats de productes precuinats, 200 unitats de lactis, 200 unitats de productes frescos, 100 unitats d’espècies, 150 unitats de galetes i cereals, 240 unitats de refrescos i begudes alcohòliques, 14 unitats de menjar per a animals, 30 unitats de cafè i te i 60 unitats de gelats.

A més de retirar tots els productes, la Guàrdia Urbana també va aixecar una acta d’inspecció amb còpia per a l’Institut de Salut Alimentària.

Si us ha interessat l’article, potser us interessi la formació en Etiquetatge de Productes Alimentaris segons la legislació vigent.

Etiquetatge de productes alimentaris a la Unió Europea