Actualització de la base de dades de límits màxims de contaminants i altres paràmetres d’interès sanitari en aliments

S’ha actualitzat la base de dades de límits màxims de contaminants i altres paràmetres d’interès sanitari en aliments mitjançant la inclusió de nous límits per al perclorat en determinats aliments com a conseqüència de l’entrada en vigor de l’Reglament (UE) 2020/685, que modifica el Reglament (CE) Nº 1881/2006 pel qual es fixa el contingut màxim de determinats contaminants en els productes alimentaris. Aquesta actualització de la base de dades se suma a les realitzades anteriorment en 2020 que van afectar, entre d’altres, a límits màxims de Salmonella o de citrinina.

Aquesta base de dades recull límits màxims de paràmetres de tipus químic, biològic i radiològic en aliments, tant fixats per la Unió Europea com per la legislació espanyola.

Es pot accedir a aquesta base de dades mitjançant el següent enllaç:

Base de dades de límits màxims en aliments